Jaaragenda van het Echonetwerk in 2018

Netwerkbijeenkomsten
- 19 april 2018 in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal
- 1 november 2018

Werkgroep en bestuur overleg
- 21 februari 2018 bestuur overleg in Breda
- 6 maart 2018 gezamenlijk overleg werkgroepen en bestuur in Tilburg
- 9 juli 2018 bestuursvergadering Breda