Jaaragenda van het Echonetwerk in 2018

Netwerkbijeenkomsten
-19 april 2018 in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal
– … november 2018

Werkgroep en bestuur overleg
– 21 februari 2018 bestuur overleg in Breda
– 6 maart 2018 gezamenlijk overleg werkgroepen en bestuur in Tilburg