Jaaragenda van het Echonetwerk in 2019

Netwerkbijeenkomsten
- 4 april 2019, scholingsbijeenkomst te Eindhoven
- 7 november 2019, scholingsbijeenkomst en ALV, locatie nog nader te bepalen

Werkgroep en bestuur overleg
- 24 januari 2019 werkgroepen overleg in Breda